Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 06/08/2023

Την Κυριακή 6 Αυγούστου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ασπρόπυργο Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Τοξότες Ξάνθης, στη Γρατινή Ροδόπης και στο Αγίασμα Καβάλας.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 14,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Ξάνθη, τη Ροδόπη και την Καβάλα.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετάφερε 1 νεογνό από την Αλεξανδρούπολη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετάφερε 2 ασθενείς από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.