Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/08/2023

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλεξανδρούπολη.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Όσιο Λουκά Βοιωτίας.
  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πάρνηθα.
  • Δύο (2) CL-215 και ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Υλίκη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αβραμυλιά Καβάλας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Νικόλαο Μολάων.

Εκτελέστηκαν 32 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 92,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετάφερε 1 ασθενή από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Β-350C μετάφερε 3 ασθενείς από την Κέρκυρα και τη Μύκονο, στα Ιωάννινα και την Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.