Προκήρυξη Πλήρωσης 298 Θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, για το Έτος 2023

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 298 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408 και 2106592411.