Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2023-24

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 96ΥΔ6-ΓΓ7, η Προκήρυξη Πρόληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το Εκπαιδευτικό Έτος 2023-24.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 27 Αυγούστου 2023.

Βρείτε την Αίτηση εδώ.