Τακτική Οικονομική Απογραφή Α’ Τετραμήνου Στρατιωτικού Φαρμακείου 251ΓΝΑ και Υποκαταστήματος ΑΒ Ελευσίνας

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) θα παραμείνει κλειστό για Τακτική Οικονομική Απογραφή από την Παρασκευή 1 έως και τη Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ το Υποκατάστημα της Αεροπορικής Βάσης (ΑΒ) Ελευσίνας θα παραμείνει κλειστό αντίστοιχα από την Παρασκευή 1 έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι μπορούν, κατά τη διάρκεια της απογραφής, να απευθύνονται τόσο στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών (ΝΙΜΤΣ) όσο και στα παραρτήματά του (ΥΕΘΑ, ΝΝΑ, 401ΓΣΝΑ, ΕΚΕΜΣ) καθόσον οι κατηγορίες δικαιούχων είναι κοινές.