Ανάπτυξη Τεχνολογίας Αιχμής στη Νευροχειρουργική Κλινική του 251ΓΝΑ

Από τον Αύγουστο του 2023, ξεκίνησε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), η λειτουργία της νέας τρισδιάστατης απεικόνισης (3D C-arm). Συνεργάζεται με τον νευροπλοηγό (neuronavigation), ο οποίος είναι διαθέσιμος στη Νευροχειρουργική Κλινική του 251ΓΝΑ, από το έτος 2017 και χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις που αφορούν σε παθολογίες του εγκεφάλου.

Η τρισδιάστατη ακτινολογική απεικόνιση (3D C-arm) σε συνδυασμό με το πλέον εξελιγμένο λογισμικό πλοήγησης (navigation), επιτρέπουν την εκτέλεση επεμβάσεων σε όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, με το μέγιστο χειρουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή, με απόλυτη ακρίβεια, γρήγορα και με ασφάλεια, ενώ ο χρόνος νοσηλείας είναι ο ελάχιστος (minimal invasive spine surgery).