Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 03/09/2023

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σουφλί.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Χαροκόπειο Κορώνης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μίσχο Κομοτηνής.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 23,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Β-350C μετάφερε 2 ασθενείς από την Κω και τη Ρόδο, στη Ρόδο και την Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.