Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα των Υποψήφιων Επαγγελματιών Οπλιτών της ΠΑ (Κατάλληλοι – Ακατάλληλοι)

Αναρτήθηκε η ανακοίνωση αποτελεσμάτων των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ εδώ.

Oι ακατάλληλοι υποψήφιοι, που επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή, να συμπληρώσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα της προσφυγής τους, εκτός από τις αντιρρήσεις τους και τα παρακάτω στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο

β. Πατρώνυμο

γ. Αριθμό αίτησης υποψήφιου ΕΠΟΠ

δ. Ειδικότητα υποψήφιου ΕΠΟΠ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή περαιτέρω διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408, 2106592411 και 2106592421.