Ανακοίνωση για τη Μοριοδότηση και την Πρόσκληση για τις Ψυχοτεχνικές – Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές Δοκιμασίες των Υποψήφιων ΕΠΟΠ της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2023

Αναρτήθηκε η ανακοίνωση για τη μοριοδότηση και την πρόσκληση για τις ψυχοτεχνικές-υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ εδώ.

Oι υποψήφιοι που επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της μοριοδότησής τους, να συμπληρώσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα της προσφυγής τους, εκτός από τις αντιρρήσεις τους και τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πατρώνυμο
  • Αριθμό αίτησης υποψήφιου ΕΠΟΠ
  • Ειδικότητα υποψήφιου ΕΠΟΠ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή περαιτέρω διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408 και 2106592411.