Αποτελέσματα Κλήρωσης για τις Πτήσεις Μαθητών με Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη της ΠΑ – ΑΤ046/2023

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 046/2023
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Κλήρωσης για τις Πτήσεις Μαθητών με Εκπαιδευτικά Αεροσκάφη της ΠΑ

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η κλήρωση των μαθητών/τριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό, αεροσκάφος στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Αποτελέσματα κλήρωσης:

1.  Αριθμός αίτησης, 17 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

2.  Αριθμός αίτησης, 19 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

3.  Αριθμός αίτησης, 25 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

4.  Αριθμός αίτησης, 52 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

5.  Αριθμός αίτησης, 102 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

6.  Αριθμός αίτησης, 116 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

7.  Αριθμός αίτησης, 144 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

8.  Αριθμός αίτησης, 171 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

9.  Αριθμός αίτησης, 322 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

Οι ανωτέρω μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστούν την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 κι ώρα 08:00 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) [Π. Κανελλοπούλου 3, (εντός Στρατοπέδου 251ΓΝΑ)] έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Το Δελτίο Ταυτότητας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας

β.  Την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θεωρημένη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

•   Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής – Γονικής Συναίνεσης από τον καθένα γονιό χωριστά.

γ.  Βεβαίωση οικείου Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου Μαθητή και η Τάξη.

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 να βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.

Τονίζεται ότι:

1. Tην Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, κατά τις υγειονομικές εξετάσεις στο ΚΑΙ επιτρέπεται ως συνοδός μόνο ένας γονέας ανά μαθητή/τρια.

2. Στην εκδήλωση, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, θα συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες που θα περατώσουν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στο ΚΑΙ.

Σμήναρχος (Ι) Σωτήριος Μαγκώτσιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ