Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 02/10/2023

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλβανία.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Β-350C μετάφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Β-350C μετάφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.