Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/10/2023

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.
  • Ένα (1) CL-215 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 19,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Β-350C μετάφερε 2 ασθενείς από την Κέρκυρα και τη Χίο, στη Θεσσαλονίκη και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1νεογνό και 1 παιδί από τη Ρόδο, στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Β-350C μετάφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 11,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.