Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους και Οδικής Ασφάλειας Έτους 2023

Από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στις Μονάδες του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους (ΑΠΕ) και Οδικής Ασφάλειας.

Σκοπός της Εβδομάδας ΑΠΕ και Οδικής Ασφάλειας είναι η καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης όλων των ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Στόχος είναι να περιοριστούν και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων και να αναπτυχθεί η παιδεία ΑΠΕ και η ευγενής άμιλλα μεταξύ του προσωπικού της ΠΑ, ώστε να προαχθεί συνολικά η Ασφάλεια Πτήσεων-Εδάφους και Οδικής Ασφάλειας.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται ετησίως από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του ΓΕΑ.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες της ΠΑ συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα ΑΠΕ, πρόληψης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων.

Επιπλέον, στο σύνολο των Μονάδων έλαβε χώρα συγκέντρωση προσωπικού με σκοπό την ανάγνωση μηνύματος του Αρχηγού ΓΕΑ, των Ημερήσιων Διαταγών του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και των Διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ, καθώς και οι απονομές των βραβείων καλύτερων οδηγών που διακρίθηκαν για τη συμβολή τους στην πρόληψη και αποφυγή κάθε είδους τροχαίου ατυχήματος.