Φωτογραφίες από την Επέτειο Συμπλήρωσης 60 Χρόνων από την Ίδρυση της 361ΜΕΑ