Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στη Γαλλία