Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, με ΑΔΑ:6Α986-5ΗΠ.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και τo Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σχολής: tyek.smya@haf.gr.