Φωτογραφίες από την Εορταστική Εκδήλωση για τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»