Φωτογραφίες από την Επέτειο Συμπλήρωσης 20 Χρόνων της 383ΜΕΕΑ