Φωτογραφίες από την Επέτειο Συμπλήρωσης 70 Χρόνων της 356ΜΤΜ