Φωτογραφίες από την Τελετή Απονομής Βραβείων Συνεισφοράς στην ΑΠΕ