Πρωτόκολλο Συνεργασίας Μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Μουσείου ΠΑ

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας από τον Διοικητή του Μουσείου Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Σμήναρχο (Ι) Χαράλαμπο Γιαννίκο και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, το οποίο αφορά στους τομείς των εφαρμοσμένων τεχνών και πολιτισμού.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η συντήρηση κειμηλίων της ΠΑ, όπως των αεροσκαφών Junkers Ju-87 Stukas, Blenheim και Arado, τα όποια ανελκύθηκαν από τον βυθό της θάλασσας και χρήζουν άμεσης συντήρησης προκειμένου να διασωθούν, η εκπόνηση ιστορικών μελετών και μελετών ανάλυσης και χαρακτηρισμού πολιτιστικών τεκμηρίων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της προστασίας και συντήρησης πολιτιστικών τεκμηρίων, η συμμετοχή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών σε δράσεις του Μουσείου, η πρακτική άσκηση φοιτητών στη συλλογή του Μουσείου, η εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και η από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, ημερίδες, επιστημονικές δημοσιεύσεις).