Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2024

Για πληροφορίες σχετικά με τον υπόψη διαγωνισμό δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο