Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 130ΣΜ