Προσωρινός Πίνακας Κριθέντων Υπαλλήλων Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ ως Κατάλληλοι ή Μη Κατάλληλοι για τη Θέση στο ΣΑ/ΑΣΣΔΕ (ΜΟΝS/ΒΕΛΓΙΟ)

Προσωρινός Πίνακας Κριθέντων Υπαλλήλων Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ ως Κατάλληλοι ή Μη Κατάλληλοι για τη Θέση στο ΣΑ/ΑΣΣΔΕ (ΜΟΝS/ΒΕΛΓΙΟ)