Διεξαγωγή Σεμιναρίου «Prehospital Trauma Life Support» στο ΚΕΥΠΑ του 251ΓΝΑ

Από τη Δευτέρα 29 έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), το σεμινάριο «Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)».

Το PHTLS είναι ένα εντατικό σεμινάριο αντιμετώπισης του τραυματία προνοσοκομειακά, με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του Υγειονομικού Προσωπικού στην έγκαιρη αναγνώριση και σωστή αντιμετώπιση των απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του πολυτραυματία, στον τόπο του συμβάντος, τη διάσωση της ζωής, την εξασφάλιση της αναπνοής, τη βελτίωση και σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής του εικόνας και την ασφαλή μεταφορά του για οριστική θεραπεία.

Στο εν λόγω σεμινάριο, εκπαιδεύτηκαν 15 νέοι Υγειονομικοί Αξιωματικοί με την υποστήριξη των 14 μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού.