Φωτογραφίες από την Ημερίδα στο 251ΓΝΑ με Θέμα «Οι Νοσηλευτές μας – το Μέλλον μας»