Παραθερισμός Προσωπικού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2024