Πέρας 33ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου στο 251ΓΝΑ

Την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Υποπτεράρχου (ΥΝ) Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη» του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), το 33ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τις Σύγχρονες Προκλήσεις».

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ) Υποπτέραρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κωστόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενώ την εναρκτήριο ομιλία με θέμα η «Κλιματική Κρίση» εκφώνησε το τιμώμενο πρόσωπο του Συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας και Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Χρήστος Σ. Ζερεφός.

Η θεματολογία του Συνεδρίου κάλυψε κλινικά και μη θέματα, με προσανατολισμό στις καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, που εφαρμόζονται στο 251ΓΝΑ. Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στα αντικείμενα της Ρομποτικής Χειρουργικής, Ενδοσκοπικών τεχνικών, Λοιμώξεων, Στρατιωτικής και Αεροπορικής Ιατρικής, Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Ανακουφιστικής Φροντίδας αλλά και Ψυχικής Υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εικοσιοκτώ ομιλητές (εκ των οποίων εννέα Πανεπιστημιακοί καθηγητές) συμμετείχαν με τις εισηγήσεις τους, στις δέκα στρογγυλές τράπεζες του Συνεδρίου.