Φωτογραφία από τη Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με Αντιπροσωπεία του ΣΟΕΔ