Φωτογραφίες από τα Εγκαίνια Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Ιστιοκυττάρωσης εκ Κυττάρων Ενηλίκων στο 251ΓΝΑ