Φωτογραφίες από τη Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ