Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Σπουδαστών της ΣΠΠΑ/ΣΔΙΕΠ στο ΓΕΑ