Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην 7η Συνεδρίαση της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024, έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

1. Διατηρητέους τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Ζολώτα

β. Υποπτέραρχο (Ι) Απόστολο Χόρτη

γ. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Φανάρα

δ. Υποπτέραρχο (Ο) Γεώργιο Γεωργιάδη

ε. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παναγιώτη Κωστόπουλο

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Γιαπιτζή

β. Υποπτέραρχο (Ι) Αλέξανδρο Κεφαλά

γ. Υποπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Οικονόμου

δ. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Αναστάσιο Χαλβατζή

ε. Υποπτέραρχο (ΕΑ) Απόστολο Μητσόπουλο

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας