Φωτογραφίες από την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών DV-DAY της Πολυεθνικής Αεροπορικής Άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ-24»