Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Αποφοίτους της 2ης/2024 ΕΣ ΣΠΠΑ/ΣΕΕ

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους της Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ/ΣΕΕ), στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, για το έτος 2024.

Τα πτυχία στους 36 αποφοιτήσαντες απένειμε ο Διευθυντής Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης της 110 Πτέρυγας Μάχης, Σμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Παπαμαυρουδής.