Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΣΙ και του ΕΚΕΤΑ/Ι.ΜΕΤ.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων που αφορά στην ανάληψη κοινών δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα εφαρμογής στον τομέα των αερομεταφορών, της ασφάλειας πτήσεων, της άμυνας και της ασφάλειας.

Δείτε την Ανακοίνωση της Σχολής Ικάρων εδώ