Επιλογή Τέκνων Προσωπικού για τον Γ΄ ΒΝΣΑ, για το Σχολικό Έτος 2024–2025

Επιλογή Τέκνων Προσωπικού για τον Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αθηνών (Γ΄ΒΝΣΑ), για το Σχολικό Έτος 2024–2025