Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην ΕΑΒ Α.Ε.