Ομιλία με θέμα «Σεξουαλική Παρενόχληση και Κακοποίηση στον Χώρο Εργασίας» στο ΓΕΑ

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αντισμήναρχος (Ι) Μαρίνος Μητραλέξης» στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ομιλία με θέμα «Σεξουαλική Παρενόχληση και Κακοποίηση στον Χώρο Εργασίας», στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης που απορρέει από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 και την Ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, στην οποία συμμετέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση του προσωπικού για τις έμφυλες διακρίσεις και τη βία, η αναγνώριση και ο προσδιορισμός ανάλογων περιστατικών, καθώς και η ενίσχυση της καλλιέργειας κλίματος-κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη βία, στη σεξουαλική παρενόχληση και στη σεξιστική συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον.