BLU-109/B (Bomb Live Unit)

BLU-109/B (Bomb Live Unit)

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

  • Πολεμική Κεφαλή: Χρησιμοποιείται ως πολεμική κεφαλή με ΚΙΤ καθοδήγησης (GBU-24, GBU-50)
  • Βάρος: 2000 lbs
  • Τύπος Φέροντος Αεροσκάφους: F-16 BLK 50, 52+, 52+ADV / F-4PI 2000
  • Στόχοι: Με ισχυρή θωράκιση (καταφύγια αεροσκαφών, υπόγειες αποθήκες πυρομαχικών κ.ά.)