GBU-10-12-16 (Guided Bomb Unit)

GBU-10-12-16 (Guided Bomb Unit)

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

  • Καθοδήγηση: Laser
  • Πολεμική Κεφαλή: GBU-12 (MK-82 500lbs), GBU-16 (MK-83 1000lbs), GBU-10 (MK-84 2000lbs)
  • Εμβέλεια: 5NM (ανάλογα με ύψος – ταχύτητα άφεσης)
  • Τύπος Φέροντος Αεροσκάφους: F-16 BLK 30, 50, 52+, 52+ADV / F-4 ΡΙ2000
  • Στόχοι: Ευκολίες Αεροδρομίων, Πλοία, Ενισχυμένοι Στόχοι