Πτητική Εκπαίδευση

 Σχολή Ικάρων 

Μενού

Πτητική Εκπαίδευση

 Στάδια Εκπαίδευσης

Ο καθορισμός των σταδίων της Πτητικής εκπαίδευσης καθώς και ο σκοπός κάθε σταδίου να γίνεται σε επίπεδο Προεδρικού Διατάγματος. Οι έξοδοι, οι ώρες και το ακριβές περιεχόμενο κάθε σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός, πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της ΠΑ, ακολουθεί πέντε συνολικά στάδια εκπαίδευσης.

  • το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)
  • το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος,  β’ εξάμηνο)
  • το Βασικό Στάδιο (3ο έτος,  α’ εξάμηνο)
  • το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
  • το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Στάδιο Επιλογής

Σκοπός του σταδίου είναι η αρχική επιλογή των Ικάρων που είναι κατάλληλοι και δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν ως Ιπτάμενοι. Εκτελείται στο πρώτο έτος σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-41 D (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της, τους τέσσερις (4) μήνες.

Το Στάδιο Επιλογής πραγματοποιείται στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (ΜΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι.

Αρχικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου Ιπταμένου με τις βασικές διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης, καθώς και με τις συνθήκες πτήσης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη φυσιολογία. Αποτελεί ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου καταλληλότητας του Ικάρου.

Ξεκινά συνήθως το Β’ εξάμηνο του δεύτερου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά συνήθως, στο σύνολό της τους πεντέμισι (5 1/2) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται εντός του εκπαιδευτικού έτους.

Το Αρχικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Βασικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η ανάπτυξη ικανότητας στις διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων.

Εκτελείται συνήθως το Α’ εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους πεντέμισι (5 1/2) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται συνήθως εντός του Α΄ εκπαιδευτικού εξαμήνου.

Το Βασικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Προκεχωρημένο Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων με την περαιτέρω αύξηση της ικανότητας στην εκτέλεση προκεχωρημένων ελιγμών και σύνθετων ασκήσεων.

Εκτελείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολό της τους επτά (7) μήνες.

Το Προκεχωρημένο Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η απόκτηση απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές αποστολές για την ομαλή μετάπτωσή του σε οποιοδήποτε τύπο μαχητικού ή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της ΠΑ.

Εκτελείται αμέσως μετά το πέρας του Προκεχωρημένου σταδίου και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους τέσσερις (4) μήνες.

Το Επιχειρησιακό Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.