Στρατιωτική Εκπαίδευση

 Σχολή Ικάρων 

Μενού

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Σκοπός

Η Στρατιωτική Αγωγή είναι απαραίτητο προσόν του Ικάρου και η ανάπτυξή της αποτελεί σημαντικό έργο για τη Σ.Ι. και επιτελείται αδιάλειπτα κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών του.

Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ικάρου, με τη μύηση στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, τη στρατιωτική δεοντολογία, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Σχολής, την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, την καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, την ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, την προσήλωση στην Αποστολή, τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, την καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, την καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών.

Η ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής στηρίζεται σε Αρχές οι οποίες διέπουν όλα τα είδη εκπαίδευσης στη Σχολή.

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η στρατιωτική εκπαίδευση σε συνδιασμό με την ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής, θα προετοιμάσει τους Ικάρους να υπηρετήσουν επάξια στις τάξεις της Π.Α.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις και επισκέψεις. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων και των μαθημάτών της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση προγραμματίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και βαθμολογείται ετησίως.

 Τομείς

Το πρόγραμμα στρατιωτικής Εκπαίδευσης των μαθητών βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Σμηναρχίας Ικάρων. Η όλη εκπαίδευση βασίζεται στην προοδευτική ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων και στην εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων και στα τέσσερα χρόνια φοίτησης.

Αρχίζει με τη συστηματική ενημέρωση των μαθητών, δεδομένου ότι στερούνται παντελώς στρατιωτικής εμπειρίας

Στην συνέχεια δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες προσαρμογής των Ικάρων στη στρατιωτική ζωή

Συνεχίζει καλλιεργώντας την ενσυνείδητη πειθαρχία, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας, το αεροπορικό πνεύμα

Στα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευθύνες, στις έμφυτες και επίκτητες αρετές του ηγέτη και στην παροχή πρακτικών γνώσεων για την οργάνωση και λειτουργία της Πολεμικής Αεροπορίας

Ολοκληρώνεται, όταν οι μαθητές αυτοί γίνουν Αξιωματικοί της Αεροπορίας, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που συνιστούν τα απαραίτητα στοιχεία για το αξίωμα που κατέχουν.

Διδασκόμενη Ύλη

Διδασκόμενη Ύλη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Ιπταμένων

 • Ψυχολογία – Ηγεσία
 • Τοπογραφία – Χάρτες
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα
 • Αεροπορική Ιστορία
 • Αεροπορικές επιχειρήσεις
 • Αεράμυνα – Επίγεια άμυνα Οπλισμός
 • Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα
 • Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Εξομοιωτής πτήσης

Διδασκόμενη Ύλη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας

 • Ψυχολογία – Ηγεσία
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Αεροπορική Ιστορία
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα
 • Αεράμυνα – Επίγεια άμυνα Οπλισμός
 • Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα
 • Επιχειρήσεις Αεράμυνα

Διδασκόμενη Ύλη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανικών Αεροσκαφών

 • Αεροπορική Ιστορία
 • Αεράμυνα – Επίγειος Άμυνα – Οπλισμός
 • Ψυχολογία – Ηγεσία
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα
 • Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα

Διδασκόμενη Ύλη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών

 • Αεροπορική Ιστορία
 • Αεράμυνα – Επίγειος Άμυνα – Οπλισμός
 • Ψυχολογία – Ηγεσία
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα
 • Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα

Διδασκόμενη Ύλη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

 • Αεροπορική Ιστορία
 • Αεράμυνα – Επίγειος Άμυνα – Οπλισμός
 • Ψυχολογία – Ηγεσία
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα
 • Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα