Μενού Μενού
More

  Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων

  Μενού

  Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)

  Έμβλημα

  Άστροις τήν οδόν ετεκμαίρου
  (Λουκιανός, Ικαρομένιππος, 1, στ. 16.)

  (Τα άστρα μας δείχνουν το σωστό δρόμο)

  Η παράσταση παριστά τον θυρεό της Πολεμικής Αεροπορίας με την Υδρόγειο Σφαίρα
  και τα Φτερά καθώς και με τους πραγματικούς αστέρες της Μεγάλης Άρκτου και της Κασσιόπης,
  σύμβολα που χαρακτηρίζουν από αρχαιοτάτων χρόνων την Ναυτιλία.

  Θέση

  Βρίσκονταν στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.

  Υπαγωγή

  Η Σχολή υπαγόταν Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

  Γενικά

  Οι πνευματικές ρίζες της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων πρέπει να αναζητηθούν στις φιλοσοφικές θεωρίες του “φυσιολόγου” φιλόσοφου Αναξιμένους, και τούτο, διότι ο προσωκρατικός αυτός φιλόσοφος, στην προσπάθεια του να προσδιορίσει τη λογική αρχή και την ουσία του κόσμου, εστράφη προς τον αέρα, “Αναξιμένης Ευρυστράτου Μιλήσιος ούτος αρχήν αέρα είπε….”, την αιώνια και θεία εκείνη δύναμη προς την βαθιά σπουδή, της οποίας, μαθητές και απόφοιτοι της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων αφιερώνουν ικανό μέρος της ζωής τους.

  Η Σχολή αποτελούσε σύγχρονη και αρτιότατα οργανωμένη εκπαιδευτική μονάδα και ενίσχυε το πτητικό, μεταφορικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας με εξειδικευμένα στελέχη, που χειρίζονταν κατά τρόπο υπεύθυνο ως πληρώματα, τα Ραδιοναυτιλιακά Συστήματα και γνώριζαν την αεροναυτιλιακή επιστήμη που είναι απαραίτητη για την ασφαλή και ακριβή πορεία των Αεροσκαφών.

  Οι πρώτοι 50 Ναυτίλοι – βομβαρδιστές και Α/Τ αέρος αποφοίτησαν από τη Σχολή Ναυτιλίας της Ν. Ροδεσίας από το 1942 έως το 1944. Η Σχολή από το 1951 λειτουργεί κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ξένων Σχολών και παρέδωσε στην υπηρεσία αξιόλογους Αεροναυτίλους και ασυρματιστές αέρος, από δε το 1977 Ραδιοναυτίλους.

  Η ΣΙΡ παύει να λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4809/24-12-19.

  Αποστολή

  Αποστολή της Σχολής ήταν η δια της άρτιας εκπαίδευσης, παραγωγή Υπαξιωματικών Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία, στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις σαν πληρώματα αεροσκαφών και στα υπόλοιπα καθήκοντα που τους ανατίθενται σε ένα τεχνολογικά υψηλού, επιπέδου μηχανισμό όπως είναι η Πολεμική Αεροπορία, στον επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο, εναέριο χώρο της Πατρίδας μας.