Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση έχει σαν σκοπό να παρέχει στους Δοκίμους γνώσεις και δεξιότητες προοδευτικά και εποικοδομητικά ώστε οι Δόκιμοι να εμπεδώνουν τα διδαχθέντα και να διαμορφώνουν την σκέψη τους με βάση τη συνεχή εξέλιξη του Αεροπορικού Όπλου.

Διεξάγεται με την μορφή διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης γίνονται επίσης Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της Π.Α. και των Ε.Δ., σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας πτήσεων – εδάφους και υγιεινής, Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

Μέσα Υποστήριξης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω μέσα υποστήριξης :

Βιβλιοθήκες

Στη Σχολή υπάρχει μία Δανειστική Βιβλιοθήκη (κοινή με τη ΣΤΥΑ). Διαθέτει 1.500 τίτλους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου και παράλληλα δέχεται τη συνδρομή από Ξενόγλωσσα και Ελληνικά περιοδικά.

Οπτικοακουστικά Μέσα

 • Η/Υ
 • TV / DVD Player
 • Προβολικά παρουσιάσεων σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Διαδραστικός Πίνακας
 • Εξομοιωτής Πτήσεως

Διδασκόμενη Υλη

Τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης φαίνονται παρακάτω :

 • Αεροναυτιλία
 • Ραδιοναυτιλία
 • Αστροναυτιλία
 • Αεροδυναμική
 • Χάρτες
 • Τυποποιημένες Διαδικασίες Πτήσεως Αφους (SOP’s)
 • Πίνακες Απόδοσης Αφους C-130AUP
 • Αεροναυτιλιακές Εκδόσεις
 • Συστήματα Αεροσκάφους
 • Τυποποιημένη Φρασεολογία Ραδιοτηλεφωνίας
 • Ασφάλεια Πτήσεων – Εδάφους
 • Κανονισμοί Εναέριας Κυκλοφορίας
 • Γενική – Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Σωστικά Μέσα – Διαδικασίες Ανάγκης
 • Αεροπορική Ιατρική
 • Πληροφορική
 • Γενικά – Τεχνικά Αγγλικά
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Οργάνωση και Διοίκηση
 • Πληροφορίες – Επιβίωση – Διαφυγή
 • Αμυντικά Θέματα
 • Σήματα MORSE
 • Οργάνωση ΕΔ – Στρατ. Αλληλογραφία
 • Φορητός Οπλισμός
 • Αναγνώριση Αφών – Πλοίων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια