Πτητική Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η Εκπαίδευση Αέρος είναι βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης στη Σ.Ι.Ρ., συντελείται κάτω από την εποπτεία του Διοικητού της Σχολής και είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, που να δίνει στους μαθητές τις γνώσεις ώστε, με την αποφοίτησή τους, να επανδρώνουν τα σύγχρονα μεταφορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πτητική εκπαίδευση των μαθητών αρχίζει στο Β΄ εξάμηνο του Α΄ έτους και συνεχίζεται σε ολόκληρο το Β΄ έτος. Συνολικά διαρκεί τρία εξάμηνα στα οποία εκτελούνται συνολικά δεκαοκτώ (18) εκπαιδευτικές πτήσεις, εξηντα τρεις (63) ώρες πτήσεως ανά μαθητή και 15 Flight Simulator.

Το προκεχωρημένο και επιχειρησιακό στάδιο συνεχίζεται και υλοποιείται στις Μοίρες μεταφορικών αεροσκαφών της Π.Α.

Μέσα Υποστήριξης

Η πτητική εκπαίδευση συντελείται με τη μορφή ασκήσεων υποτύπωσης (σχεδίαση πτήσεων) σε όλα τα είδη αποστολών στην αίθουσα καθώς και με Flight Simulator. Η Εκπαίδευση Αέρος πραγματοποιείται με αεροσκάφος C-130AUP.