Στρατιωτική Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) είναι συνεχής και διαρκεί όσο και η φοίτηση των μαθητών στη Σχολή. Αποσκοπεί στην εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, στην ανάπτυξη της υπακοής και του σεβασμού καθώς και των ψυχικών και σωματικών προσόντων του μαθητή. Επίσης, μέσω αυτής, επιδιώκεται η εμπέδωση των αρχών ηγεσίας και η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, στη φιλοπατρία, και στις λοιπές ηθικές αρχές τις οποίες χρειάζεται ο μαθητής, ώστε να καταστεί υψηλόφρον στέλεχος της Π.Α.

Επιπλέον με τη Σ.Ε. επιδιώκεται η διαμόρφωση συμπεριφοράς σύμφωνης με τα στρατιωτικά δεδομένα, ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναλάβουν καθήκοντα διοικούσας τάξης και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των νεοεισερχομένων. Επίσης, η ένταξη των αποφοίτων από τη Σχολή στην ΠΑ και η ενσωμάτωσή τους σ’ αυτή να είναι ομαλή.

Στα πλαίσια της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης γίνονται Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης και Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

Τομείς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση

Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και
διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων
Δοκίμων από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.

Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με :

 • διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή – πρώτες βοήθειες)
 • βολές ελαφρών όπλων
 • χειμερινές – θερινές διαβιώσεις – πορείες
 • πεζικές ασκήσεις
 • ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια

Διδασκόμενη Ύλη

 • Υγειηνή – Α’ Βοήθειες
 • Βολές Ελαφρών Όπλων
 • Στίβος Μάχης
 • Διαβίωση – Πορείες
 • Πεζικές Ασκήσεις
 • Στρατιωτική Δοκιμασία
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή
 • Προετοιμασία ΔΥΙης για ΔΥΙΙας
 • Ηγετική
 • Εκπαιδευτικό Ταξίδι
 • Προετοιμασία ΔΥΙΙας για ένταξη στην ΠΑ

Μέσα Υποστήριξης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, η Σχολή εκμεταλλεύεται το Στίβο Μάχης και το Πεδίο Βολής της 123 ΠΤΕ.