Στρατιωτική Αγωγή

Μενού

Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Δοκίμου στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, η ανάπτυξη των αισθημάτων φιλοπατρίας, αλτρουισμού και ευθύνης, και η καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών.