Στρατιωτική εκπαίδευση

Μενού

1. Η στρατιωτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας των Δοκίμων με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και με τη βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή, της φυσικής τους κατάστασης, ώστε να καθίστανται ικανοί για την εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.

2. Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και φυσική αγωγή. Υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση ιδίως με στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις, επισκέψεις, ατομική σωματική και ομαδική άσκηση. Στο πλαίσιο της Στρατιωτικής.Εκπαίδευσης αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση των Δοκίμων με την άσκηση σε αντικείμενα εφαρμογής του μαθήματος της φυσικής αγωγής και σε αθλοπαιδιές.

3. Τα αντικείμενα της θεωρητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση, είναι αυτοτελή και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων,με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

4. Τα αντικείμενα της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση και υλοποιούνται με επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και εξετάσεις.

5. Η φυσική κατάσταση των Δοκίμων επιτυγχάνεται,βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή προγράμματος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και τη διεξαγωγή αθλοπαιδιών σε συνεργασία με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό.Υλοποιείται από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της ειδικότητας φυσικής αγωγής.