Ιστορία

Μενού

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ένωση των Σχολών έχει σκοπό την επίτευξη ενιαίου αναβαθμισμένου επιπέδου εκπαίδευσης και πλήρους στρατιωτικής κατάρτισης, έτσι ώστε οι απόφοιτοι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί να προσφέρουν τα μέγιστα στον τεχνικό, διοικητικό αλλά και επιχειρησιακό τομέα.

Οι πρώτες σελίδες της ιστορίας της ΣΜΥΑ γράφονται με την κατάταξη της 1ης σειράς έχοντας ως θεμέλιο την παράδοση, το πνεύμα αλλά προπάντων την Ιστορία που έγραψαν οι τιμημένοι εν υπηρεσία και οι πεσόντες υπέρ Πίστεως και Πατρίδας εν γένει αεροπόροι.